Storitve

Pri računovodskem servisu Tenit vam nudimo vse temeljne storitve, ki jih mora ponuditi kvaliteten računovodski servis:

  1. vodenje poslovnih knjig,
  2. vodenje evidence osnovnih sredstev,
  3. obračune plač zaposlenim, avtorskih honorarjev, študentskega dela in vse druge oblike izplačil fizičnim osebam,
  4. obračun DDV,
  5. sestavo računovodskih izkazov in letnih poročil (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ...),
  6. obračun davka od dohodka pravnih oseb, akontacija dohodnine ...

Omogočamo vam tudi poslovanje z različnimi računovodskimi programi. V kolikor se odločite za sodelovanje z nami in za svoje poslovanje izberete računovodski program Phoenix, vam uredimo 30 % POPUST ob nakupu tega računovodskega programa.


Iščete računovodski servis?

Pošlji povpraševanje

Program Phoeniks


Priskrbite si 30 % POPUST pri nakupu računalniškega programa PHOENIX e-poslovanje.
Več informacij >
V življenju boste imeli vse, če boste pomagali drugim, da dobijo to, kar si želijo.
Zig" Ziglar